Auctioneers, Brokers & Sales BVBA

Disclaimer - gebruiksvoorwaarden

Auctioneers, Brokers & Sales bvba (A.B.S. bvba) streeft ernaar betrouw­bare informatie ter beschikking te stellen via deze website. A.B.S. bvba is echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten en de gevolgen die eruit zouden kunnen voortvloeien. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle webpagina’s waarin de geregistreerde domeinnaam www.absbvba.be voorkomt, en voor alle bestanden die via een van die pagina’s geopend en/of gedownload kunnen worden.

A.B.S. bvba is niet verantwoordelijk voor technische problemen als gevolg van het openen of downloaden van de bestanden die toegankelijk zijn via haar website. Het wordt de bezoekers ten stelligste aangeraden bij het downloaden van bestanden gebruik te maken van een betrouwbare en bijgewerkte virusscanner.

Bezoekers die bij de raadpleging van de website menen onjuiste of onvolledige informatie aan te treffen, kunnen dat signaleren. Na nazicht zullen we zo spoedig mogelijk de eventueel nodige aanpassingen doorvoeren.

De informatie die we verstrekken over de verkopingen in de veilingzaal is louter indicatief bedoeld. We betrachten geen volledigheid in de opsomming van de te koop aangeboden goederen en niet alle verkochte spullen worden gefotografeerd. Niemand kan rechten putten uit een omschrijving die op de website of in welke aankondiging ook is gebruikt voor te koop aangeboden materiaal. De goederen in de veilingzaal worden te allen tijde verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, en die de kopers geacht worden te kennen.

Als u van oordeel bent dat op deze website wederrechtelijk gebruikgemaakt wordt van auteurs­rechtelijk beschermd materiaal, kunt u dat melden. In voorkomend geval zal het materiaal in kwestie onmiddellijk verwijderd worden. Hetzelfde geldt voor eventueel ongewenste koppelingen naar uw website.

Het is niet toegestaan de vanuit de website te downloaden bestanden verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. De overname van informatie uit de website is wel toegestaan als de bron wordt vermeld. Er is geen toe­stemming vereist om een koppeling naar de website van A.B.S. bvba op te nemen in uw eigen website.