Auctioneers, Brokers & Sales BVBA

Veilingzaal der gerechtsdeurwaarders van het arrondissement Antwerpen - Regio Mechelen - i.s.m. veilinghuis A.B.S. bvba

Auctioneers, brokers & sales

Uw makelaar bij:

  • Praktische uitvoering in Gerechtelijke dossiers
  • Organisatie & afwikkeling van openbare Gerechtelijke- & Faillissementsveilingen
  • Verkoop van (on)beheerde Nalatenschappen
  • Opmaak van inventarissen van roerende goederen
  • Uitvoering van taxaties en opmaak van schattingsverslagen
  • Stockering en bewaring van diverse activa
  • Bemiddeling inzake de stopzetting van handelsactiviteiten